Groepsavonden

Ik heb verschillende meditatie- en leesgroepavonden, welke in verschillende groepen worden gehouden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat ik avonden organiseer waar een gastmedium komt om boodschappen door te geven, waar je jezelf mee kunt verrijken.

Meditatieavonden

Ik heb een aantal meditatiegroepen, welke elk uit een klein gemengd gezelschap mannen en vrouwen bestaat. Zo'n groep komt eens per maand samen om spirituele vraagstukken en gevoelens met elkaar te delen. Dit maakt ruimte voor verdere spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van de avond is de gezamenlijke meditatie.
Aan het eind van het jaar komen alle groepen met Kerstmis samen om gezamenlijk het jaar af te sluiten.

Klik eenmalig op "uitvoeren" als die melding komt om het filmpje af te kunnen spelen op de website.


Klik op deze link als je het filmpje niet op de website wilt afspelen.

Leesgroepen

Ster Naast de meditatiegroepen, bestaat er ook een leesgroep. Deze avond vindt ook eens per maand plaats.
Er worden verschillende delen uit boeken en andere geschriften gelezen en besproken. De stukken komen via inbreng van een groepslid naar voren of het betreft stukken waarover ik gelezen heb of in het alledaagse leven ben tegengekomen.
Zelfs stukken die door andere ge´nspireerd geschreven zijn komen tijdens deze avonden naar voren. Zie bijgaande voorbeelden hiervan.